Lykkens Gave

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lykkens Gave

 • Plannummer

  1.3.30

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2.5

 • Områdets anvendelse

  Området må anvendes til boligformål samt offentligt formål. Der kan etableres et spildevandsteknisk anlæg (LAR).

 • Opholdsarealer

  Bebyggelses- og landskabskarakteren skal sikres.

 • Miljø

  Spildevandsteknisk anlæg (LAR) må kun etableres under hensyn til parkens grønne karakter og beliggenhed mod Mølleådalen.

 • Særlige bestemmelser

  Læs også generelle rammer, retningslinjer, definitioner

 • Status

  Forslag