Sorgenfri

I 1930'erne elektrificerede DSB strækningen København - Holte og S-togsstationer i Virum og Sorgenfri blev oprettet. Herefter gik udviklingen stærkt. Markerne blev bebygget med villa- og rækkehusbebyggelser, og nye bycentre voksede frem omkring de to nye S-togsstationer. Udbygningen i Virum og Sorgenfri foregik indtil midten af 1960'erne og ændrede Virum og Sorgenfri fra landbrugsområde med gartnerier og moseområder til to fuldt udbyggede bydele. Sorgenfri har ca. 6.500 indbyggere.

Sorgenfri består primært af boliger med mange parcel- og rækkehuse samt etageboliger, fortrinsvis i Sorgenfrivang og Virumgård. Der findes få mindre erhvervsområder i Sorgenfri.

Sorgenfri har en bymidte omkring Sorgenfri Station. Centret er ikke fuldt ud velfungerende, og der arbejdes derfor med en helhedsplan for området. Kommuneplanen giver mulighed for en udvidelse af butiksarealet. Byudviklingen øst for stationen gik i gang i 2016 på baggrund af ideerne i en helhedsplan. . Udover butikkerne i bymidten findes der en del lokale butikker i Sorgenfri.

På arealerne, der tidligere husede Statens Plantedirektorat, er der i 2020 opført en boligbebyggelse med studieboliger, samt forsker- og seniorboliger. I 2020 er det besluttet, at der kan indrettes et bilmuseum i det tidligere landbrugsmuseum.

Hummeltofteskolen stod færdig i 1953 og havde dengang 800 elever. Skolen har i dag ca. 860 elever fordelt på 0. - 9. klasse. Skolens faciliteter benyttes også til f.eks. idræt og møder uden for skoletiden.

I det grønne område på Virumgård findes tre fodboldbaner, der har stiforbindelse til idrætspladsen ved Hummeltofteskolen og tennisanlægget ved Kaplevej.

Sorgenfris ældre borgere betjenes af plejecenter Virumgård.

Sorgenfri ligger midt i nogle af kommunens store landskabstræk; Lyngby Åmose, de åbne arealer ned til Furesøen, Sorgenfri Slotspark og Frilandsmuseet.

LINKS

Se rammer for Sorgenfri bydel

 

Revideret helhedsplan for Sorgenfri bymidte 2020
I 2015 blev der vedtaget en helhedsplan for Sorgenfri Bymidte med målet at give området et kvalitetsløft og at styrke dagligvare-forsyningen omkring Sorgenfri Station. I 2019 blev helhedsplanen revideret på baggrund af en række dialogmøder med borgere og interessenter, og helhedsplanen blev vedtaget i 2020.

Se mere om beslutningen på hjemmesiden her.