Kgs. Lyngby

Kgs. Lyngby har gennem de sidste ca. 250 år gennemgået en forvandling fra en lille landsby til en moderne videns- og universitetsby med handel, kontorvirksomheder, boliger og en spændende historie. Byen er omgivet af grønne områder, og en stærk infrastruktur gør gode forbindelser til resten af hovedstadsområdet. Gennem den tidligere planlægning er det lykkedes at kombinere den moderne bys handel og erhverv med den oprindelige charmerende bys historiske træk.

Hovedstadens Letbane
I 2011 blev kommunerne, Region Hovedstaden og Transportministeriet enige om en samarbejdsaftale. Og i 2025 forventes letbanen at køre sin første tur mellem Lundtofte og Ishøj. Letbanen får syv stationer i Lyngby-Taarbæk Kommune. I Kgs. Lyngby bliver der følgende to letbanestationer: 

"Lyngby", som placeres på Jernbanepladsen med mulighed for omstigning til S-tog og busser og "Lyngby Centrum", placeret på Klampenborgvej lige ved Magasins indgang.

Visions- og strategiproces for Kgs. Lyngby
De senere år har budt på stor byggeaktivitet i Kgs. Lyngby - og udviklingen ser ud til at fortsætte. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet sig for at sætte særligt fokus på udviklingen af den centrale del af Kgs. Lyngby.

Kommunalbestyrelsen har igangsat en visions- og strategiproces for Kgs. Lyngby. Når processen er gennemført, skal der tages stilling til, hvilke ændringer i kommuneplanen det giver anledning til. I løbet af processen vil der være dialog med borgere og interessenter i kommunen om den kommende udvikling af Kgs. Lyngby.

Byen kan beskrives således:

• Regionalt detailhandelscenter med en omsætning, der kan måle sig med København City.
• Ca. 250 butikker med et samlet område til detailhandel på ca. 120.000 m².
• Regionalt trafikknudepunkt med en af ​​landets mest trafikerede DSB-stationer og med omkring 1.000 busafgange pr. døgn.
• Offentlige og private parkeringspladser - i alt ca. 6.500.
• Attraktive boliger - i alt ca. 1.500.
• Markante grønne træk.
• Administrativt center for den kommunale administration og en række butikker, private firmaer.
• Koncentration af offentlige og private tjenester.
• Bymæssige kulturelle tilbud.
• Bymiljø

Kgs. Lyngby består af en række forskellige bymiljøer, der er karakteriseret ved en relativ tæt by med købstadspræg; de større enheder omkring Klampenborgvej; det oprindelige Lyngby med Lyngby Kirke og Bondebyen; kontor- og erhvervsbyggeriet langs banen samt erhvervsområdet ved Firskovvej.

Der arbejdes parallelt med kommuneplanen med en række projekter i det centrale Kgs. Lyngby - på bymidtekortet herunder kan du læse mere om nogle af projekterne.

Bymidtekort

Fra vision til udviklingsplan

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2021 en ny vision for Kongens Lyngby Centrum. Du kan se den samlede vision her (pdf). På kommunens hjemmeside kan du følge med i processen frem mod 2030, hvor der bl.a. arbejdes på en udviklingsplan, der kan realisere visionen.  

Fremtidens Kongens Lyngby

1. Oprindeligt bestod byen af ​​Lyngby Kirke, Lyngby Mølle og den oprindelige landsby "Bondebyen".

2. Lyngby Hovedgade er byens oprindelige handelsgade og kendetegnet ved købstadsmiljøet og de små fine huse i 2-3 etager, der ligger skulder mod skulder.

3. Det nye Kgs. Lyngby med de store modernistiske bygninger langs Klampenborgvej.

4. Den højere bebyggelse syd for banen, der primært består af kontorer og boliger.

5. Det centrale beliggende erhvervsområde ved Firskovvej, hvor der er mulighed for at fortætte og omdanne til anden anvendelse.