Ulrikkenborg

Ulrikkenborg har været fuldt udbygget siden 1930'erne og består primært af boliger med en blanding af parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. Erhverv ligger fortrinsvis i den østlige del langs jernbanen, dog er der flere større kontorvirksomheder på den tidligere Ulrikkenborg Skoles arealer. Ulrikkenborg har omtrent 8.600 indbyggere.

Ulrikkenborg har, udover lokale butikker, to lokalcentre med med dagligvarer på Engelsborgvej og Christian X´s Allé. 

I Ulrikkenborg findes ældreboliger , kaldet Emil Pipers Have, samt omsorgsboliger på den gamle Lyngby Statsskole.

I bydelen ligger Engelsborgskolen, som blev opført tilbage i 1909. Skolen er gennem tiden blevet udvidet og ændret adskillige gange. Skolen står overfor en kommende ombygning af bl.a. faglokaler samt udbygning, som skal give mulighed for at løse problemer med overbelægning. Syd for skolen ligger Engelsborghallen med både inde- og udendørs idrætsfaciliteter.

I forbindelse med erhvervsbyggeriet Lyngby Port er der anlagt en offentlig tilgængelig park. Parken er et resultat af den vægt, der i planlægningen lægges på friluftsområder og parker.

Ulrikkenborg har flere parker med mulighed for friluftsaktiviteter. I Folkeparken ud mod Lyngby Sø findes en roklub, og derudover er der Pipers Park, Wilmanns Park og Lyngby Fort til brug for borgerne i området.

LINKS

Se rammer for Ulrikkenborg bydel