Definitioner

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

Begreb

Definition

A  
Anden publikumsorienteret service Håndværkspræget detailhandel (vaskeri, frisør og lign.), anden detailhandelslignende funktion (apotek og lign.), hotel, restaurant og forlystelser, dog ikke indskudsbod, kasino, gevinstgivende spilleautomater eller lign.
D  
Detailhandel Dagligvarer (bager, slagter, supermarked og lign.) og udvalgsvarer (tøj, sko, briller, mobiler, boghandel og lign.).
E  
Etageboliger Bebyggelse i to eller flere etager indeholdende tre eller flere boliger til helårsbeboelse. Etageboliger har vandret lejlighedsskel.
F  
Fritidsformål Idrætsanlæg, parker, kolonihaver, legepladser og andre fritidsformål.
I  
Institution for børn og unge Vuggestue, børnehave, børnehus, skolefritidsordning (SFO) samt fritids- og ungdomsklub.
Institution for ældre Plejecenter, dagcenter, servicefaciliteter samt boliger for ældre og handicappede.
L  
Liberalt erhverv

Klinik (læge, tandlæge og lign.), kontor (advokat, revisor, ejendomsmægler, bank, tegnestue, rådgivende ingeniør, reklamebureau og lign.).

Let industri og håndværk Fremstillings-, bygge- og anlægsvirksomhed, engroshandel og transportvirksomhed.
O  
Offentlig service Kommunal, regional og statslig service, skoler, uddannelse og forskning samt institutioner for børn, unge og ældre.
Offentligt formål Opdeles i offentlig administration, offentlig service og fritidsformål.
T  
Tekniske anlæg Kategorien tekniske anlæg kan omfatte trafikanlæg og kommunikationsanlæg (herunder teleantenner- og master), forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg herunder regnvandsbassin, nedsivningsanlæg, miljøanlæg, rensningsanlæg, m.v.
Trafikanlæg Parkeringsplads, busterminal, stationsområde og lign.
Tæt-lav Samlet bebyggelse bestå­ende af 3 eller flere sam­menbyg­ge­de én-familiebo­liger (ræk­ke­huse, kæde­hu­se og klyngehuse) til helårsbeboelse. Ved 8 eller flere bo­lig­er som dobbelt­huse med lodret skel defineres området også som tæt-lav til hel­års­beboelse.
Å  
Åben-lav Fritliggende bygninger med en eller to boliger (tofamilie­hus eller dobbelthus) til helårsbeboelse. Et tofamiliehus har vandret lejlighedsskel. Et dobbelthus har lodret lejlighedsskel.