Taarbæk

Fiskerlejet Taarbæk opstod i 1600-tallet omkring Taarbækkens udmunding i Øresund. Fra midten af 1800-tallet blev Taarbæk desuden landliggerby med sommerudlejning af værelser til Hovedstadens borgerskab. En del af de gamle fiskerhuse eksisterer endnu, og den senere udbygning specielt omkring og syd for havnen, er sket med tæt bebyggelse på små grund. Taarbæk har ca. 1.500 indbyggere.

Byen er fuldt udbygget og en yderligere udbygning kan kun ske ved fortætninger.
Handelen i Taarbæk er baseret på nogle få lokalbutikker, og der forventes ikke større udvidelser indenfor dagligvareforsyningen.
I Taarbæk findes beskyttede boliger, men ingen plejecentre. Den kommunale hjemmepleje varetages fra områdecenter Baunehøj (i Lyngby) samt Bindesbølls Hus, Taarbæk Strandvej 82.
Taarbæk Skole har fungeret som sådan siden 1913, og rummer i dag 0. - 6. klasse med plads til ca. 150 elever. Skolens faciliteter benyttes også til f.eks. idræt og møder uden for skoletiden.

Beliggenheden ved Øresund, Taarbæk Havn og jollehavnen giver gode betingelser for badning og forskellige former for vandsport.

I Cottageparken er der tennisbaner med tilhørende klubhus, og ved Trepilelågen ved Dyrehaven findes fodboldbaner med tilhørende klubhus. Skolens gymnastiksal benyttes til forskellig idræt uden for skoletiden.

Med Dyrehaven, Springforbi, Cottageparken og Øresund ligger Taarbæk omgivet af store landskabelige værdier. På Taarbæk Strandvej findes desuden et mindre, fredet parkområde.

LINKS

Se rammer for Taarbæk bydel