Virum

Virum har sit udgangspunkt i landsbyen, der genkendes i Virumstræde og Virumgade med gadekæret. I 1930'erne elektrificerede DSB strækningen København - Holte og S-togsstationer i Virum og Sorgenfri blev oprettet.  Herefter gik udviklingen stærkt. Markerne blev bebygget med villa- og rækkehusbebyggelser, og nye bycentre voksede frem omkring de to nye S-togsstationer. De fleste af Virums boliger er opført i perioden fra slutningen af 1930'erne til begyndelsen af 1970'erne og består overvejende af parcelhuse. Omkring Virum Station er der en del etageboliger, mens der øst for Kongevejen er et område med mange rækkehuse. Virum har omtrent 14.000 indbyggere.

Virum har få og små erhvervsområder, fortrinsvis for kontorvirksomhed.

Bymidten ved Virum Station har en del detailhandel, og blev i 2019 udbygget med et nyt byggeri med detailhandel og boliger på grunden, hvor det tidligere Virum Posthus lå. Posthuset blev nedlagt 2012. I Virum er der desuden flere spredte lokale butikker.

Virums ældre borgere betjenes af plejecenter Solgården.

I bydelen ligger der tre kommuneskoler; Virum Skole, Fuglsanggårdsskolen og Kongevejens Skole.

Virum ligger ud til Furesøen, Furesøparken, Geelskov og Mølleådalen, hvilket bidrager med store landskabelige værdier i området.

Der er i øvrigt mange parker og grønne områder i Virum.

I 2017 blev der vedtaget en helhedsplan for Virum Bymidte med målet at genrejse Virum Bymidte som en attraktiv og levende bymidte, et rart sted at mødes og opholde sig og et vigtigt handelscenter i kommunen. Helhedsplanen er blevet til i samarbejde med Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening, og på baggrund af en række borgermøder og workshops er der udarbejdet konkrete handleplaner for trafikforbedringer. Bl.a. anlægges en rundkørsel på Virum Torv samt bedre krydsningsmuligheder over Frederiksdalsvej. Anlægsarbejdet forventes udført i 2021.

LINKS

Se rammer for Virum bydel