FN's verdensmål

Kommuneplan 2021 vurderes at bidrage til at opnå følgende verdensmål:

Mål 3: Sundhed og trivsel
3.7 Nedbring antallet af dræbte og sårede i trafikken

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
8.1 Skab bæredygtig økonomisk vækst
8.3 Før en politik, der skaber jobs og lader virksomheder vækste
8.4 Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
9.1 Byg bæredygtig infrastruktur

9.4 Opgradér alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
11.1 Byg sikre boliger, der er til at betale

11.2 Skab billige og bæredygtige transportsystemer
11.3 Gør byerne inkluderende og bæredygtige
11.4 Beskyt verdens kultur- og naturarv
11.6 Minimér byernes miljøpåvirkning
11.7 Skab sikre, inkluderende og tilgængelige grønne offentlige rum

Mål 13: Klimaindsats
13.2 Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning

13.3 Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer

Mål 14: Livet i havet
14.5 Bevar havområder og kyster

Mål 15: Livet på land
15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder

Mål 17: Partnerskaber for handling
17.14 Styrk den bæredygtige sammenhæng af de politiske beslutninger