6.2.43 - Dyrehavegårds Jorder

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Dyrehavegårds Jorder

 • Plannummer

  6.2.43

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Nærrekreativt område, Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Anvendelse

  Fritidsformål, jordbrug og tekniske anlæg. Området udlægges som en blanding af åbne arealer med mulighed for landbrug og hestehold samt områder til rekreativ anvendelse og tekniske anlæg til bl.a. regnvandsopsamling/klimatilpasning. Der er mulighed for enkelte punktvise bebyggelser, som er relateret til anvendelserne, f.eks. ridehal.

 • Miljø

  Ved planlægning af området skal der tages særligt hensyn til områdets karakteristiske landskab, med integration af landskabskvaliteter og -principper.Ved planlægning af området skal der tages særligt hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen.

 • Trafik

  Planlægning af området skal tænkes sammen med fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen. Der skal sikres areal til eventuel vejforbindelse til og fra kommuneplanrammen 6.2.93 Byområde på Dyrehavegårds Jorder.

 • Særlige bestemmelser

 • Status

  Vedtaget