6.2.65 - Trongårdens byområde

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Trongårdens byområde

 • Plannummer

  6.2.65

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tekniske anlæg, Etageboligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Anvendelse

  Boligformål tæt-lav, etageboliger og tekniske anlæg. Stationsnært kerneområde

 • Bebyggelsens omfang

  Der må maksimalt etableres 24.000 m². Tæt-lav boligbebyggelse følger kommuneplanens definitioner, hvilket er fastsat til max. 2 etager.

 • Opholdsarealer

  Der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og -principper.

 • Miljø

  Ved planlægning af området skal der tages særlig hensyn til områdets karakteristiske landskab, med integration af landskabskvaliteter og -principper. Ved planlægning af området skal der tages særlig hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen. Der skal indtænkes støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum.

 • Trafik

  Trafikforholdene skal forbedres i forbindelse med byudviklingen. Der planlægges etableret et signalreguleret kryds ved Klampenborgvej/Trongårdsparken.

 • Særlige bestemmelser

 • Status

  Vedtaget