1.7.90 - DTU

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  DTU

 • Plannummer

  1.7.90

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde (m)

  33

 • Anvendelse

  Offentlige og private formål som undervisning, forskning, innovation, kollegier, konferencevirksomhed samt produktion i begrænset omfang, herunder lokalisering af mindre virksomheder eller afdelinger af virksomheder, som kan udnytte en tilknytning til DTUs aktiviteter. Stationsnært kerneområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Den maksimale bygningshøjde er 33 m, dog maksimalt til henholdsvis kote 67 på den nordlige del af campus og til kote 79 på den sydlige del af campus. Områdets helhedspræg skal sikres. Den allerede lokalplanlagte restrummelighed kan udnyttes, herunder til større byggeri over 1.500 m2 til forsknings-, undervisnings- og kontorformål.

 • Trafik

  Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til udlæg af parkeringspladser. Bilparkering: 1 p-plads/100 m² etageareal. Planlægning af området skal tænkes sammen med kommende letbane, letbanestationer samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen.

 • Særlige bestemmelser

  Ved letbanestationerne kan der udlægges mindre arealer til butikker, som skal fungere som et sekundært tilskud til den primære funktion (station).

  Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner

 • Status

  Vedtaget