3.4.90 - Virumgårdsvej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Virumgårdsvej

 • Plannummer

  3.4.90

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål, Let industri og håndværk, Butikker med særligt pladskrævende varer, Kontor- og serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  9

 • Anvendelse

  Let industri og håndværk. Kontor. Særlig pladskrævende varer: Butikker udelukkende med salg af biler og campingvogne. Offentlig service.Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik: 3.000 m².Det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål: 10.000 m².På de arealer der ligger i en afstand af mindre end 42 meter fradet mod øst naboliggende boligområde, Dahliahaven (boligområdet Dahliahaven defineres som: matr. 9nc, 9ne, 9nh, Virum By, Sorgenfri), begrænses anvendelsen til: Kontor, offentlig service, vej, parkering, beplantningsbælte.På de ejendomme som ligger op mod jernbanen (S-banen) mod vest, skal der sikres et mindst 10 meter bredt beplantningsbælte op mod denne.På de ejendomme som ligger op mod det mod øst beliggende boligområde, Dahliahaven (boligområdet Dahliahaven defineres som: matr. 9nc, 9ne, 9nh, Virum By, Sorgenfri), skal der sikres et mindst 6 meter bredt beplantningsbælte ind mod dette.Øvrigt stationsnært område.

 • Opholdsarealer

  Der skal sikres en ordentlig fremtræden ved hegning, beplantning eller lignende mod veje og tilstødende områder.

 • Trafik

  Der skal sikres fodgængerforbindelse til Sorgenfri Station.Kontor: Min. 1 p-plads pr. 50 etagemeter. For ejendomme med kontorbyggerier over 1.500 etagemeter: max 1 p-plads pr. 40 etagemeter (jf. Fingerplan 2013 § 11 stk. 4).Se endvidere de generelle rammer.

 • Særlige bestemmelser

 • Status

  Vedtaget